ARTEMIS REAL ESTATE

Η Artemis Real Estate δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο των ακινήτων παρέχοντας ένα πλήρες portfolio υπηρεσιών αξιολόγησης, αγοράς, πώλησης και ενοικίασης κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων. Με κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την εκτεταμένη εμπειρία και βαθιά τεχνογνωσία στο χώρο του real estate, η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά μια σειρά από επιλεγμένες αγορές τόσο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο όσο και εκτός και προχωρά σε επιλεκτικές τοποθετήσεις στη βάση μιας δομημένης επενδυτικής στρατηγικής.

Artemis Real Estate

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Έχοντας ακολουθήσει ένα τεχνοκρατικό μοντέλο εντοπισμού και επιλογής ακινήτων, η Διοίκηση της εταιρείας αξιολογεί σε συνεχή βάση πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες με γνώμονα τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Εκτιμώμενη απόδοση επένδυσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
  • Ενδογενή γεωγραφικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας κάθε επένδυσης.
  • Εκτιμώμενη πορεία μακροοικονομικών και μικροοικονομικών μεγεθών της εκάστοτε αγοράς.
  • Εκτιμώμενη ευελιξία εξόδου από την εκάστοτε επένδυση.

επικοινωνηστε μαζι μασ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ